هاست ایرانی هارد nvme pro

هارد پر سرعت ایران با منابع قدرتمند

پلان 1

تحویل فوری

 • 1 گیگ فضا
 • NVME PRO هارد
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
پلان 2

تحویل فوری

 • 5 گیگ فضا
 • NVME PRO هارد
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
پلان 3

تحویل فوری

 • 10 گیگ فضا
 • NVME PRO هارد
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
پلان 4

تحویل فوری

 • 20 گیگ فضا
 • NVME PRO هارد
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل